Digitale tachograaf

De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij / zij nodig heeft om zijn beroep goed te kunnen uitoefenen;

 • Kennis van het sociale klimaat
 • Kennis van de regelgeving van het wegvervoer alsmede personenvervoer

Doelgroep

Vrachtauto-, bus- en touringcarchauffeurs

De theoretische onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Wetgeving digitale tachograaf
 • Arbeidstijdregeling
 • Werking en bediening digitale tachograaf
 • Verplichting chauffeur
 • Controles door bevoegde instanties
 • Het waarom van de boordcomputer
 • De werking van de boordcomputer
 • Tracking & tracing
 • Verloonsysteem

Waarde van de bijscholing code 95

Waarde: deze cursus staat voor 7 uur aan theoriekennis
Toelatingseisen: geen
Certificering: certificaat