Logo Folkers Rijopleidingen
Leerzaam op weg!

Onze locaties
Postadres: Ter Wuppingerweg 3, Onstwedde
Bezoekadres: Oosterhavenkade 3b, Winschoten

Contactgegevens
0599 – 33 25 60
info@folkersrijopleidingen.nl

Onze openingstijden
Ma. t/m Vr. van 08:00 – 20:00 uur
Za. van 08:00 – 16:00 uur
Postadres:
Ter Wuppingerweg 3, Onstwedde
Bezoekadres:
Oosterhavenkade 3b, Winschoten
Contactgegevens
0599 – 33 25 60
Stuur een e-mail
Onze openingstijden
Ma. t/m Vr. 08:00 – 20:00
Za. 08:00 – 16:00
U bevindt zich hier: Home 5 Informatie 5 Klachtenregeling

Klachtenregeling

Bij diverse afdelingen binnen Folkers Rijopleidingen kunnen klachten over medewerkers en van medewerkers binnenkomen. Dit kunnen klachten zijn over het beleid van de organisatie, over uitingen van de organisatie of over individuele medewerkers.

Klachtenbehandeling vormt een belangrijk aspect van servicegericht denken. Adequaat reageren is belangrijk om de relatie met publieksgroepen te behouden en/of te verstevigen. Een onjuiste of onvolledige afhandeling van een klacht kan het imago van Folkers Rijopleidingen schaden. Dit moet natuurlijk vermeden worden. Daarom is een standaardprocedure uitgewerkt voor de behandeling van klachten.

  1. Het aanspreekpersoon voor klachten van en over Folkers Rijopleidingen is: Rianne Folkers. Alle klachten worden schriftelijk of via de website bij haar ingediend.
  2. Rianne is verantwoordelijk voor de registratie, behandeling en afhandeling van de klacht. Bij afwezigheid wegens vakantie en ziekte en dergelijke, zorgt zij voor vervanging. De klager moet binnen twee weken na ontvangst van de klacht schriftelijk antwoord krijgen. Als de klacht niet binnen de twee weken kan worden afgehandeld, krijgt de klager binnen een week een ontvangstbevestiging. In de ontvangstbevestiging wordt informatie verstrekt over de verdere procedure. De brief wordt ondertekend door R. Folkers of haar vervanger.
  3. De klacht wordt voorgelegd aan de klachtencommissie. De klachtencommissie zal bestaan uit de volgende personen: Dhr. M. Folkers en dhr. J. Jonker. Zij horen de betrokkenen indien dit nodig is. De commissie deelt aan Rianne Folkers mee wat de uitkomst is. Binnen twee maanden is de klacht afgehandeld.
  4. Als de klacht niet opgelost kan worden door de klachtencommissie, dan wordt deze voorgelegd aan een vierde persoon.
  5. Personen en/of afdelingen waarover wordt geklaagd, hebben recht op inzage in alle gegevens die voor hen relevant zijn, voor zover deze geen schade toebrengen aan derden.
  6. Als het van belang is dat een klacht en de afhandeling bekend moeten zijn bij andere medewerkers, dan moeten deze hiervan op de hoogte worden gebracht. In hoeverre dat nodig is, wordt bepaald door R. Folkers/ M. Folkers.
  7. Klachten over medewerkers moeten discreet worden behandeld. De coördinator mag geen gegevens verstrekken aan personen die er niet bij betrokken zijn en er geen belang bij hebben om op de hoogte gebracht te worden.
  8. Als de klager niet tevreden is over de afhandeling en opnieuw een klacht indient, is R. Folkers verantwoordelijk voor de afhandeling. Bij de behandeling van deze klacht gelden dezelfde randvoorwaarden en procedures als bij de eerste keer.
  9. Alle klachten en antwoorden worden geregistreerd op de daarvoor bestemde registratieformulieren en gearchiveerd door R. Folkers.
  10. Regelmatig dient een evaluatie van de klachten plaats te vinden.
  11. U kunt zich met betrekking tot uw beroep wenden tot de rechtbank. 

Alle overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

Om een klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen.

Webshop