Klein Vaarbewijs 1

Het Vaar­be­wijs is ver­plicht voor mo­tor­bo­ten kor­ter dan 15 me­ter, die vol gas har­der kun­nen dan 20 km per uur. Hier­on­der val­len ook wa­ter­scoo­ters en jet­ski's.

Het Vaar­be­wijs is ver­der ver­plicht voor ple­zier­vaar­tui­gen met een leng­te van 15 tot 25 meter, on­ge­acht de ma­xi­mum­snel­heid. Hier­on­der val­len ook zeil­schepen van­af 15 me­ter.

Met Vaar­be­wijs I mag u va­ren op:

  • Ri­vier­en
  • Ka­na­len
  • Klei­ne me­ren
  • Bin­nen­wa­ter­en in bui­ten­land
Voor meer informatie en tarieven kunt u een e-mail sturen naar: info@folkersrijopleidingen.nl