Klein Vaarbewijs 2

Het Vaar­be­wijs is ver­plicht voor mo­tor­bo­ten kor­ter dan 15 me­ter, die vol gas har­der kun­nen dan 20 km per uur. Hier­on­der val­len ook wa­ter­scoo­ters en jet­ski's.Het Vaar­bewijs is ver­der ver­plicht voor ple­zier­vaar­tui­gen met een leng­te van 15 tot 25 me­ter, on­ge­acht de ma­xi­mum­snel­heid. Hier­on­der val­len ook zeil­sche­pen van­af 15 me­ter.

Met Vaar­be­wijs II mag u op al­le bin­nen­wa­ter­en va­ren, in­clu­sief de gro­te wa­ter­en zo­als:

  • IJs­sel­meer
  • Mar­ker­meer
  • IJ­meer
  • Wad­den­zee
  • Eems en Dol­lard
  • Oos­ter­schel­de
  • Wes­ter­schel­de
  • Kust- en bin­nen­wa­ter­en in bui­ten­land
Voor meer informatie en tarieven kunt u een e-mail sturen naar: info@folkersrijopleidingen.nl