Opfrissing verkeerseducatie

Het doel van de training is het opfrissen en actualiseren van de kennis die de chauffeur dagelijks nodig heeft bij de uitvoering van zijn verkeerstaken. Cursisten leren hoe ze risico’s en gevaren kunnen herkennen en vermijden, en welke elementen onderdeel zijn van een verantwoorde professionele verkeersdeelname.

De training is gericht op beroepschauffeurs.

De theoretische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen

  • Verkeerswet- en regelgeving
  • Overige wet- en regelgeving
  • Gevaarherkenning en risicovolle neigingen en situaties
  • Gedragsregels in het verkeer
  • Tunnels en tunnelveiligheid

Waarde van de bijscholing code 95

Waarde: Deze cursus staat voor 7 uur aan theoriekennis
Toelatingseisen: Geen
Certificering: Certificaat