Veiligheid tijdens het werk, leefstijl & gezondheid

Het doel van de training is het opfrissen en actualiseren van de kennis die de chauffeur dagelijks nodig heeft bij de uitvoering van zijn taken. Cursisten leren hoe zij hun eigen belang (gezondheid), het belang van hun werkgever (dienstverlening) en de belangen van anderen (veiligheid) op een professionele manier kunnen respecteren tijdens hun beroepsuitoefening.

De training is gericht op beroepschauffeurs.

Inhoud

De theoretische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen zijn:

 • Veilig rijgedrag
 • Invloed van andere weggebruikers
 • Snelheid en bochten
 • Voertuigeisen
 • Veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
 • Handelen en hulpverlening bij ongevallen
 • Digitale tachograaf
 • Wet- en regelgeving
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Voeding
 • Alcohol, medicijnen en drugs

Waarde van de bijscholing code 95.
Waarde: deze cursus staat voor 7 uur aan theoriekennis
Toelatingseisen: geen
Geldigheid: 5 jaar
Certificering: certificaat