Lading zekeren

De cursist verkrijgt de kennis en vaardigheden die hij / zij nodig heeft om vol vertrouwen een vrachtauto te kunnen laden en zekeren zonder in strijdt te handelen met bepalingen vermeld in Regeling Voertuigen.

De cursist weet hoe hij / zij de lading zodanig moet laden op het voertuig dat deze op geen enkele wij enig gevaar veroorzaakt tijdens het rijden, het laden en lossen. De training is gericht op beroepschauffeurs.

Doelgroep: Chauffeurs die in hun functie in aanraking kunnen komen met het laden en lossen van goederen van zijn vrachtauto.

De theoretische onderwerpen die aan bod komen

  • De krachten op de lading
  • Methodes en principes van ladingzekering
  • Wettelijke verantwoordelijkheid
  • Toepassingen van vastzetmiddelen
  • Toepassing van vastzetmateriaal
  • Lading stuwen en verankeren op basis van de wettelijke eisen.
  • Juist gebruik vastzetmiddelen

Waarde van de bijscholing code 95

Waarde: Deze cursus staat voor 7 uur aan theoriekennis
Toelatingseisen: Geen
Certificering: Certificaat