Beroepshouding en sociale & communicatieve vaardigheden

Het doel van de training is het opfrissen en/of bijbrengen van de kennis/ vaardigheden van beroepschauffeurs op het gebied van uitstraling, gedrag en beroepshouding. Daarbij loopt het 'bijdragen aan een goed imago van het bedrijf/ de werkgever' als rode draad door de training.

De training is gericht op beroepschauffeurs.

De theoretische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen

 • Representativiteit en beroepshouding
 • Klantbenadering
 • Commercieel gedrag
 • Klachtafhandeling
 • Omgaan met stresssituaties
 • Dimensies van cultuur
 • Normen en waarden
 • Communicatie als onderdeel van dienstverlening

De praktische onderwerpen die - conform de minimumeisen - aan bod komen

 • Handelen en denken vanuit diverse achtergronden
 • Waarnemen en interpreteren
 • Ruisvorming
 • Feedback geven en ontvangen

Waarde van de bijscholing code 95
Waarde: deze cursus staat voor 7 uur aan theoriekennis
Toelatingseisen: geen
Certificering: certificaat