ADR - Basis & Tank

Een chauffeur die gevaarlijke stoffen vervoert moet een aanvullende cursus volgen om aan de eisen van dit specifieke vervoer te voldoen. Dit schrijft de Europese overeenkomst voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (ADR) voor. U heeft ten minste het basiscertificaat nodig: het ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Voor het vervoer van enkele specifieke gevaarlijke stoffen zijn aanvullende certificaten vereist. U kunt hierbij denken aan modules voor tankvervoer, explosieven, radio-actieve stoffen en huishoudelijk klein chemisch afval. Met de ADR opleiding bent u dus breder inzetbaar.

Waarde van de bijscholing code 95

Waarde: Deze cursus staat voor 14 uren aan theoretische kennis.
Toelatingseisen: Geen
Examen: Deze wordt gedaan bij het CBR.