Informatie bijscholingscursus Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur

Hier vind u meer informatie over de inhoud van de bijscholingscursus ‘Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur’. Deze bijscholingscursus staat voor 7 uur aan theoretische kennis.

In deze bijscholingscursus gaat het om...

 • Bewust omgaan met brandstofverbruik en de CO2 emissie
 • Het vergroten van de verkeersveiligheid, terugdringen van de ongevalskansen, schade, verbeteren comfort en verlagen ziekteverzuim
 • Kennis verkrijgen van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen
 • Onderhoud aan voertuigen en veiligheidsuitrusting
 • Hoe om te gaan met het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer
 • Bewustwording fysiek en mentale gezondheid

Inhoud van de cursus

 • Verkeersles, alle nieuwe regels, borden en dergelijke komen aan bod.
 • Veilig rijgedrag
 • Snelheid en bochten
 • Voertuigeisen
 • Veiligheidsuitrusting en technische veiligheidssystemen
 • Handelen en hulpverlening bij ongevallen
 • Digitale tachograaf
 • Wet- en regelgeving
 • Fysieke en mentale gezondheid
 • Voeding
 • Alcohol, medicijnen en drugs.

Waarde van de bijscholing code 95

Waarde: Deze cursus staat voor 7 uur aan theoretische kennis.
Toelatingseisen: geen
Certificering: certificaat Actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur
(laden en lossen, rijden en rusten en digitale tachograaf)

Geldigheid: 5 jaar